قفس اتوماتیک

استعلام قیمت

 

  • طراحی ساختار مناسب به منظور از بین بردن نقاط کورقفس در حین نظافت
  • دارای دیواره های تمام توری 
  • شیب 7درجه کفی برای حرکت آرام تخم مرغ به سمت نوارتخم مرغ جمع کن
  • هر سکشن به طول 2/4 متر با پایه های 60 به 60 سانتی متر جهت استحکام و طول عمر قفس
  • 9سرمرغ در هرسلول
  • ضخامت ورق پایه قفس 2 میلی متر با کوتینگ بالا
  • فاصله پایه های قفس 60 سانتی متر

 

سبد خرید