دانخوری اتوماتیک کارنا

استعلام قیمت

 

 

  • قابلیت تنظیم ارتفاع متناسب با سن گله
  • احتساب هر بشقاب جهت 50 مرغ گوشتی
  • یکنواختی گله در اثر توزیع سریع دان در سالن
  • عدم آلودگی به کود و پر و مواد زاید
  • قابلیت تنظیم دان سه مرحله ای
  • شستشو راحت و سریع
  • قابل استفاده از یک روزگی
  • دارای کشوی قطع کن
  • عدم ورود جوجه به داخل بشقاب
  • انحنا لبه جهت جلوگیری از پرتاب دان

 

سبد خرید