آبخوری اتوماتیک کارنا

استعلام قیمت

 

  • پرورش یکنواخت گله
  • بهداشتی ترین سیستم آبرسانی
  • عدم هدر رفتن آب
  • امکان استفاده از کاسه نیپل دوپایه و تک پایه
  • دسترسی آسان طیور به  آب با حرکت 360 درجه نیپل
  • قابلیت تنظیم ارتفاع

 

سبد خرید